Regulamin sklepu internetowego Jeżowe

§ 1. Postanowienia ogólne:

 1. Ten regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi o zasadach korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL jezowe.com.pl

 2. Właścicielem sklepu jezowe.com.pl jest firma JEŻOWE Marcin Jerzyna z siedzibą: 20-128 Lublin, ul. Lwowska 46 m. 45, posiadającym NIP 521-339-81-18 i REGON 365069492, zwanym dalej „Administratorem”.

 3. Adres do korespondencji: ul. Lwowska 46 m. 45, 20-128 Lublin.

 4. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym JEŻOWE, należy posiadać aktywne
  i sprawne konto poczty elektronicznej e-mail.

 5. Osoba, która składa zamówienie w sklepie internetowym JEŻOWE, klikając pole „Akceptuję warunki regulaminu sklepu”, zostaje jego „Użytkownikiem”, oświadczając jednocześnie, że zapoznała się z jego warunkami i akceptuje je.

 6. Wypełniając formularz zakupu i zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu potrzebnym do przestrzegania postanowień niniejszego „Regulaminu” i świadczonych, na jego podstawie, usług.

 7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z „Polityką ochrony prywatności”.

 8. Administrator gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do przestrzegania postanowień tegoż Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, jak również w celach promocyjnych związanych z marketingiem.

 9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawienia albo usunięcia.

 10. Wszystkie dane zgromadzone przez Administratora podlegają pełnej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest to priorytetem jeśli chodzi
  o zasady jakimi kieruje się sklep internetowy JEŻOWE.

§ 2. Rodzaj i zakres prowadzonych usług

 1. Sklep internetowy JEŻOWE prowadzi sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez JEŻOWE Marcin Jerzyna.

§ 3. Wymogi techniczne

 1. W celu odpowiedniego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Użytkownika powinna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

łącze internetowe,

przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7.0 bądź nowsza; Mozilla Firefox wersja 5.0 bądź nowsza; Chrome 10 bądź nowsza; Safari 5 bądź nowsza; Opera 12 bądź nowsza,

włączona obsługa JavaScript,

włączona obsługa Cookies.

 1. W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies, dlatego też podczas odwiedzin przez Użytkownika strony Sklepu Internetowego JEŻOWE, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu zidentyfikowania przeglądarki.

 2. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Pozwala to na podnosić jakość świadczonych przez Sklep usług poprzez identyfikowanie i przechowywanie preferencji Użytkowników.

 3. Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej, w celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w wymiarze wyrażenia zgody na zapisywanie plików Cookies, a także określenia zakresu zapisywanych Cookies

§ 4. Zasady dokonywania zakupów

 1. Do zawarcia umowy, potrzebne jest złożenie zamówienia i uzyskanie jego potwierdzenia, czyli przyjęcia do realizacji przez Sklep.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową: jezowe.com.pl

 3. Złożenia zamówienia odbywa się za pomocą „Formularza”, za pomocą którego Użytkownik podaje swoje dane:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

adres do wysyłki zamówionego towaru,

dodatkową opcją jest podanie numeru telefonu do pełniejszego kontaktu.

 1. Zamawiając towar Użytkownik dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danego produktu (wedle formularza zamówienia), w szczególności określając jego ilość
  i rozmiar w sztukach, a wedle potrzeby inne, szczegółowe informacje.

 2. Dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie po zapoznaniu się i ostatecznej akceptacji Regulaminu, jak również Polityki Ochrony Prywatności.

 3. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT.

 4. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość zależy od wybranej formy płatności i rodzaju zamówienia. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Użytkownika. Cena, która wyświetla się w podsumowaniu zamówienia zawiera koszt przesyłki zgodnie
  z dokonanym przez Klienta wyborem.

 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji dopiero po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie owo przesyłane jest na e-mail podany przez Użytkownika w terminie maksymalnie 48 godzin od dnia
  i godziny złożenia zamówienia, jednakże w interesie Administratora będzie jak najszybsze potwierdzanie zamówień.

 6. W przypadku niedostępności części asortymentu Sklepu objętych zamówieniem przez Użytkownika, jest on o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail. Wtedy też, Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być kontynuowane, zrealizowane częściowo, czy w całości ma być anulowane. Możliwe jest również wstrzymanie zamówienia, do czasu skompletowania całego towaru przez Sklep, co wiąże się
  z wydłużeniem zamówienia. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze sklepem. Jeśli Użytkownik nie chce, aby zamówienie było częściowo zrealizowane, jest ono anulowane, bez negatywnych konsekwencji dla Użytkownika. W przypadku dokonania przez niego płatności kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

 7. Użytkownik i Sklep związani są ceną Towaru podaną w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. To samo dotyczy wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, jak również wycofywania towarów ze sprzedaży.

 8. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:

płatność przy odbiorze – odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu punktu odbioru,

płatności internetowe (przelewy) za pośrednictwem PAYU; tak zwane „szybkie przelewy” dokonane przez pośrednika – serwis payu.pl, polegające na tym, że przy wybraniu tej metody płatności Użytkownik zostaje skierowany na stronę wybranego (z listy) banku, aby dokonać zapłaty.

 1. Sklep nie wysyła towarów za pobraniem zaliczki.

 2. Uwaga! Sklep Internetowy JEŻOWE nigdy nie wyśle do Użytkownika maila
  z informacją o
  nagłej zmianie numeru konta. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, bądź też innych „kontrowersyjnych” informacji, Użytkownik proszony jest o kontakt ze Sklepem.

 3. Jeżeli Użytkownik wybiera opcję zapłaty poprzez „szybki przelew” powinien go dokonać w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia, inaczej Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie 100% należności za towar.

 4. Jeśli zamawiany towar jest dostępny, przekazywany jest Poczcie Polskiej w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dniu roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznawanych ustawowo za wolne od pracy) od chwili złożenia zamówienia.

 5. Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 6. Dostarczaniem towaru do Użytkownika zajmuje się Poczta Polska, stąd tez terminy dostaw zamówionych produktów powinny być zgodne z regulaminem podanym przez tę firmę. W przypadku, gdy czas dostawy się wydłuża, bądź też przesyłka nie dojdzie, należy poinformować o tym Sklep, z podaniem numeru zamówienia, terminem otrzymania przesyłki, bądź też informację o braku otrzymania przesyłki.

 7. Koszty przesyłki ponosi Użytkownik i są one uzależnione od ilości, rozmiaru i wagi zamówionego Towaru/ów.

 8. Razem z Towarem wysyłany jest paragon, który jest potwierdzeniem dokonanego zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiona jest Faktura dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług, i wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności bądź też bezpośrednio przy odbiorze towaru od Administratora. Do wystawienia Faktury Użytkownik zobowiązuje się podać swoje dane:

imię i nazwisko/firmę,

adres zamieszkania/siedziby,

numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

numer zamówienia,

adres korespondencyjny.

 1. Każdy Użytkownik dokonujący zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach
  w regulaminie. Natomiast wszelkie informacje o działaniach sklepu związanymi
  z nowymi usługami, produktami i promocjami będą przesyłane tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę. Informacje będą przekazywane na podany przez Użytkownika e-mail.

§ 5. Produkty

 1. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe
  i pełnowartościowe. Jeśli będzie wystawiany na sprzedaż przedmiot używany, zostanie umieszczona o tym informacja.

 2. Wszelkie wzory i grafiki oferowane na towarach i produktach firmy JEŻOWE Marcin Jerzyna podlegają ochronie wynikającej z odpowiednich przepisów prawnych. Bezprawne ich wykorzystywanie, bez zgody właściciela jest zabronione.

 3. Zdjęcia produktów na stronach Sklepu mają tylko charakter podglądowy i ich kolorystyka może nieznacznie się różnić.

§ 6. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Towaru należy kierować na adres e-mail: marcin.jezox@onet.eu

 2. Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany dziesięć dni od dnia wydania produktu.

 3. Zwrot jest możliwy, tylko wtedy, gdy towar jest w stanie niezmienionym,
  a Użytkownik posiada dowód zakupu (paragon bądź fakturę).

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer i datę transakcji, produkt i przyczynę reklamacji, a także krótki opis.

 5. Niechciany produkt należy odesłać z pełnym zabezpieczeniem, nie narażając go na uszkodzenia czy też zniszczenie.

 6. Przesyłki za pobraniem nie będą przez Sklep przyjmowane.

 7. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dnia od momentu ich zgłoszenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przy realizacji zamówienia.

 8. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot w ciągu 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przez Sklep przelane na konto wskazane przez Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie, że może wprowadzić zmiany do tego regulaminu. Jeśli to nastąpi Użytkownicy będą o tym natychmiast powiadomieni.

 2. Administrator nie wyklucza możliwości występowania przerw w działaniu strony internetowej Sklepu o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej. Spowodowane może to być jego konserwacją, modernizacją czy też przebudową.

 3. JEŻOWE Marcin Jerzyna nie odpowiada za podanie błędnych danych przez Użytkownika. W celu jakichkolwiek wyjaśnień czy wątpliwości prosimy o kontakt
  z Administratorem.